Здраве от природата

Здравето на човека е една болезнена тема – ще си послужа с тази игра на думи.  Човечеството страда. То е в критично състояние. Болести като рака, автоимунните заболявания, алергиите се разпространяват все по-масово. Медикаментите са скъпи, лечението – продължително, мъчително и често без изгледи за окончателно оздравяване. Очевидно вярната посока не е  в търсенето на химически субстанции и технологии, които ще преборят болестта. Без да подценявам постиженията на съвременна наука, към тях трябва да прибавим малко повече осъзнаване на себе  си и живота. Необходимо е да се обърнем към въпроса какво всъщност определя здравето и да потърсим къде се крие коренът на болестта. А това изисква промяна на цялостния възглед за човека и света около нас. Холистичната наука ни дава тази нова гледна точка. Във всички области на познанието учени достигат до Едната истина, истината за единството на всичко съществуващо, за Великата Разумност, която стои зад него и за мястото на човека, като част от тази Разумност. Науката и духовността се срещат и тръгват заедно в един нов път, и това е същността на холистичния възглед за света. За холизъм и холистичен подход започва да се говори на Запад в последните десетилетия на 20 век; терминът произлиза от holos – цялостен.
На холистичния възглед за човека се основава новата медицинска парадигма на 21. век. Има множество публикации на тема холистично здраве от западни автори, посветени на взаимодействието ум – тяло – околна среда. Същата гледна точка изразява и антропософската медицина, основана от Рудолф Щайнер и развита в пълен обем в Централна и Западна Европа За отбелязване е, че антропософските здравни заведения са интегрирани в системата на здравеопазване и здравно осигуряване. Този съвременен възглед за човека е бил представен у нас още в началото на миналия век от духовния учител Беинса Дуно (Петър Дънов).
В този раздел ще споделям и собствения си опит, и статии и клипове от цял свят, посветени на здравето на човека, разглеждано от холистична гледна точка.

ЧОВЕКЪТ

СЪРЦЕ И УМ

 


Няма коментари:

Публикуване на коментар