24 февруари 2020 г.

Приказка за чуматаНякога имало едно кралство. Един ден кралят се прибирал от лов, и застигнал на пътя една съсухрена старица, която едвам пъплела. Съжалил я кралят, спрял коня и я запитал:  - „Къде отиваш, бабо?” - „Ей, там към онова кралството съм тръгнала, сине, но сили не ми останаха.”  Метнал я кралят на коня зад себе си и я превел през крепостните стени, където й помогнал да слезе. Когато я спуснал на земята, тя се изправила пред него и казала: „Кралю, аз съм чумата.” Заскубал си косата кралят, завайкал се, че докарал чумата на собствения си кон, но тя му казала: „Слушай ме. От благодарност, че ми помогна, обещавам,че ще уморя само 1000 души.
Тръгнала чумата от къща на къща, всеки ден измирали хотара: 1000, 2000, 5000 ...когато броят стигнал десет хиляди, кралят, разярен тръгнал да я търси. Намерил я в един беден дом и закрещял: „Ти ме измами! Наруши обещанието си. Десет хиляди умряха вече.” Чумата се изправила и спокойно отвърнала: „Кралю, аз спазих обещанието си и уморих само 1000. Останалите умряха от страх.”

13 февруари 2020 г.

Видеоклипове с паневритмичните упражнения


Линкове за упражненията на Паневритмията
The links to the exercises of Paneurhythmy
Въведение, Introduction:                      https://www.youtube.com/watch?v=cfkSj4nHZAU
Въведение към първите 10:
Introduction to the first ten exercises:  https://www.youtube.com/watch?v=QVVopOi-G7U
Примирение, Reconsiliation:                   https://youtu.be/Gl_an27KeFo
Даване, Giving:                                           https://youtu.be/CISUrQ1FW7k
Възлизане: Ascending:                                 https://youtu.be/oUHjJfW_gRs
Издигане, Elevation:                                  https://youtu.be/v-MG8jNF4rM
Сан зи ( Отваряне, Освобождаване, Пляскане)
San zi ( Opening, Liberation, Klapping):        https://youtu.be/fcUuofhIVOw
Чистене, Purification:                                  https://youtu.be/EdpKXZZGqto
Летене, Flying                                               https://youtu.be/PJwua_UuSVw
Евера, Evera                         https://youtu.be/fxKRgf409VE
Скачане, Jumping                     https://youtu.be/sMm5lmuiZck

Тъкане, Weaving    https://youtu.be/ZAugI6ZLk4Q
Think, Мисли          https://youtu.be/2dHavBKcKAU
Aum                                                            https://youtu.be/rDN1GtzorwQ                   
Изгрява слънцето, The Sun is rising  -           https://youtu.be/FSoLrVZfAls

Sqaure  , Квадрат              -                          https://youtu.be/mzcsWWr3BCg


18 Подвижност Flexibility