Астрология

Астрологията, според моето разбиране е знание, което ни води към самопознание. Човекът е многопластово, сложно същество, Ние сме една вселена, която намираме отразена във външната вселена, в природата и нейните закони. В този раздел ще споделям своя практически опит, статии от световно признати авторитети в тази област, и публикации на приятели. Ще намира място преди всичко една по-обширна гледна точка върху влиянието на съзвездията и планетите върху нас. Астрологията не само може, но трябва да бъде прилагана в ежедневието, без обаче да бъде профанизирана, защото тя е наука за циклите, и със своята звездна карта в ръка можем да се движим по-безопасно по вълните на живота. Най-елементарното – знанията за седмичния цикъл с планетните влияния и техните цветове, тонове и пр., както и хода на годишния природен цикъл с неговите повратни точки, и на лунния цикъл все повече ще навлизат в ежедневието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар