5 август 2018 г.

За Природата


 Учителя

Природата е сбор от най-висшите, най-разумните същества, завършили вече своето развитие.
Най-съвършените същества, каквито можете да си представите – те съставят природата. В нея има още безброй същества, на различна степен на развитие, незавършили още своето развитие. Това не е природа. Под Природа разбираме същества, които в продължение на сто милиона години не са направили нито една погрешка. Обикновените същества, обикновеният човек прави хиляди грешки на ден.
Всички промени в природата, в нейните външни и вътрешни условия, говорят за деятелността на висши разумни същества. Покачването на температурата, топлото време показват, че разумните същества имат добро разположение към хората и по този начин им помагат. Рязкото и ненавременно понижаване на температурата показва, че хората са нарушили някакви природни закони. Благоприятните условия в живота са израз на любовта и разположението на разумните същества към човека а неблагоприятните условия са израз на неразположението им към човека по повод на някаква негова погрешка.  
Ние виждаме само грубата страна на природата, затова имаме изопачено понятие за нея. Тя има една красива страна, в която достатъчно е само да надзърне човек, за да разбере, че тя надминава приказките от 1001 нощ.
Една пъпка, един цвят, една буболечка, всичко е плод на една висша разумност. Тя представлява верига от форми, така свързани една с друга, че взаимно си помагат.
Трябва да имаме свещена обхода към разумната природа.   
 Духът Христов е изблик на великата любов. Тя е любовта на ангелския свят, любовта на тия възвишени същества, които регулират живата природа. На тия живи същества Бог е поверил разпореждането с живата природа.

Време е вече да се разберат великите Божествени закони, които природата е вложила в основата на съвременните семейства, общества, държави и народи. Щом ги разберат, те трябва да им се подчиняват. Не се ли подчиняват на тези закони, природата допуска крайностите: болести, страдания, земетресения, урагани, наводнения и пр. Хората търсят причините на природните бедствия. Те не подозират, че техните лоши мисли и чувства, лошият им живот, причиняват земетресения, наводнения, глад, суша.
Щом се домогне до основните закони на природата, човек може да въздейства върху материята.
Няма по-голямо щастие за човека от това, да живее съобразно законите на живата природа.
Идеалът на новия човек - човекът на шестата раса е изучаване езика на природата. Това е идеалът на бъдещето човечество – носител на новата любов, на новата светлина, и свобода, на новия мир. Когато говорим за законите на разумната природа, ние разбираме същества, които са завършили своето развитие. Тези възвишени, разумни същества се отличават от ангелите и архангелите по това, че никога не пътуват. Те стоят на едно място и помагат на страдащите души. На Земята те не слизат, понеже добре познават земния живот, но достатъчно е да възприемат най-слабия зов на някоя страдаща душа за помощ, за да  и се притекат веднага. Те изпращат някой ангел на Земята за да помогне на душата, която вика за помощ.
Докато човек не придобие образ и подобие Божие, той не може да се приближи до гънките на природата, в които се крият нейните велики тайни. Това може да стане след като човек придобие вътрешна виделина на съзнанието си, когато стане кротък, когато придобие образ и подобие Божие. Кротостта е първото условие за развиване на човешкото съзнание, за придобиване на повече светлина на ума.
Всички художници и музиканти, които срещате в живота си са толкова по-велики, колкото повече, по-майсторски копират природата. Това, което създават, те са го чули или насън или някъде в природата. Разликата между художниците, музикантите и обикновените хора седи в  това, че музикантите имат силно развито музикално чувство, с което възприемат това, което другите не могат, а художниците пък виждат такива краски, каквито обикновените хора не виждат.
Всички неща в живата природа са създадени за живите души, които са въплътени тук на Земята.
Цветята, изворите, камъните представляват писма, по които всеки може да чете. Излизайте сред природата и любувайте се на това, което виждате в нея. От нея ще черпите вдъхновение. Всичкото изкуство е там.
Да се вслушате как пее изворът. Каква приятна музика има между малките камъчета. В някоя гора, когато шумолят листата, особена музика има там. Да разбирате гласа на животните, на птичките.
 Като влезеш в необятната природа, мисли за въздуха, за светлината, за изворите, за звездите, но никога не мисли за себе си!
Ще знаеш, че всичко в природата е живо и затова към всичко трябва да имаш дълбоко почитание и уважение.
Изворът е жив. От хиляди години при него седи някой възвишен дух и работи, изпълнява своето предназначение. Намериш ли се пред такъв извор, ще се спреш пред него с благоговение, ще свалиш шапката си, ще измиеш лицето си, ще пиеш от водата му и ще кажеш: „Господи, помогни да изчистя сърцето си и да просветя ума си като водата на този извор.”Няма коментари:

Публикуване на коментар