28 март 2019 г.

„Каквото вържете на земята..”


 „Каквото вържете на земята, вързано ще бъде и на небето.
 И каквото развържете наа земята, развързано ще бъде и на небето.”
Тази библейска фраза е особено валидна точно в тези два дни, като се започне от вчера следобед ( 28 март).

Луната – светилото, което  събира в своето вдлъбнато огледало енергиите от космоса и ги насочва към Земята, се проектира върху Сатурн и Плутон. Двете планетни сфери са известни като строги учители. Сатурн представя кармичните модели и структури в мисленето, които трябва да бъдат преработени, грапавините, които трябва да шлифоваме, а Плутон дава силата да трансформираме, да смъкнем от себе си една стара кожа. 

Луната е в последна четвърт – фаза на разпад, в която можем да разчистваме – вътре в себе си задръстените емоции и кълба от паразитни мисли, а във външния свят, да разплетем някои възли във взаимоотношенията си. Наблюдавайте днешния ден: хората, които влизат в досег с вас, или заемат мислите ви и особено тези, които ви носят предизвикателство и не бързайте да реагирате. Дори ако те са „строги учители”, опитайте се да вникнете на какво искат да ви научат, или какво иска да  ви каже вашият Аз чрез тях?

Подходящи са всички практики за изчистване, хомеоптаично или други видове холистично лечение. Добронамерено обсъждане с приятели. Или просто да продължим напред в живота си, след равносметката, която неминуемо ни е предложил ретроградният Меркурий. Можем да  съблечем една стара дреха, която ни е отесняла и си кажем:
„Без страх, без тъмнина, с любов и светлина!”   

Няма коментари:

Публикуване на коментар