6 януари 2020 г.

Човекът - отражение на космоса. Основи на лечението.

Човекът - книгата на тайните. Възгледите за неговата многоизмерна същност в древността; съвременните научни открития и теории.

Какво лекуваме и как? Основни направления в цялостното лечение.
Тези теми са застъпени във видеолекцията, предназначена за терапевти.  

https://youtu.be/yZ_vSiRtki4

Няма коментари:

Публикуване на коментар