13 февруари 2020 г.

Видеоклипове с паневритмичните упражнения


Линкове за упражненията на Паневритмията
The links to the exercises of Paneurhythmy
Въведение, Introduction:                      https://www.youtube.com/watch?v=cfkSj4nHZAU
Въведение към първите 10:
Introduction to the first ten exercises:  https://www.youtube.com/watch?v=QVVopOi-G7U
Примирение, Reconsiliation:                   https://youtu.be/Gl_an27KeFo
Даване, Giving:                                           https://youtu.be/CISUrQ1FW7k
Възлизане: Ascending:                                 https://youtu.be/oUHjJfW_gRs
Издигане, Elevation:                                  https://youtu.be/v-MG8jNF4rM
Сан зи ( Отваряне, Освобождаване, Пляскане)
San zi ( Opening, Liberation, Klapping):        https://youtu.be/fcUuofhIVOw
Чистене, Purification:                                  https://youtu.be/EdpKXZZGqto
Летене, Flying                                               https://youtu.be/PJwua_UuSVw
Евера, Evera                         https://youtu.be/fxKRgf409VE
Скачане, Jumping                     https://youtu.be/sMm5lmuiZck

Тъкане, Weaving    https://youtu.be/ZAugI6ZLk4Q
Think, Мисли          https://youtu.be/2dHavBKcKAU
Aum                                                            https://youtu.be/rDN1GtzorwQ                   
Изгрява слънцето, The Sun is rising  -           https://youtu.be/FSoLrVZfAls

Sqaure  , Квадрат              -                          https://youtu.be/mzcsWWr3BCg


Няма коментари:

Публикуване на коментар