18 юни 2018 г.

Пред Деня на Слънцето


Слънцето

Из лекции на  Учителя


Слънцето е видимата страна на проявлението на Бога.
Земният рай в Слънчевата система е на Слънцето.
В нашата Слънчева система има две слънца – едно видимо и едно невидимо. За видимото учените говорят, а за невидимото не знаят нищо. Има едно слънце, на което нашето Слънце е отражение.
Един ден ние ще разберем това слънце, в което се проявява Бог, в което Бог живее и изпраща светлина.
Освен това Слънце, които виждаме, има друго, Божествено Слънце, което никога не залязва. Великите посветени имат вечен ден, за тях той никога не залязва, те виждат Слънцето навсякъде, Земята отвсякъде, за тях материята е прозрачна.

Ако разглеждате Слънцето като тяло, то отвън и отвътре е обвито с диамантена обвивка – едно гладко кълбо, което има един милион километра в диаметър. На него живеят разумни същества, всички облечени в такава дреха.
По-голямата част от енергията, която нашето Слънце приема от централното Слънце, се консумира от него и сравнително малка част от нея отива към планетите. Енергиите, които Земята приема от Слънцето, значително се преобразяват. Като проникват в земните пластове, последните поглъщат от тях всички хранителни елементи и остава онова, което не може да се ползва. Така преобразени, тези енергии вече не са полезни за развитието и затова се изпращат от Земята в космическото пространство и оттам по известни пътища се връщат пак на Слънцето. Последното от своя страна ги препраща към централното Слънце за по-нататъшна преработка, за да добият своя първоначален ритъм.
Слънцето е извор на жива енергия. По отношение на Земята енергията на Слънцето е положителна. Тя се развива в положително и отрицателно електричество и в положителен и отрицателен магнетизъм. Земната енергия по отношение на Слънцето е отрицателна. От съприкосновението на тия две енергии се произвежда животът на Земята. Този посредник, който съединява и трансформира тези две енергии, е наречен от учените етер. Той прониква пространството и цялата Земя. Окултистите го наричат животворна плазма; мистиците го наричат дух. И в книгата Битие се казва: “В началото Бог създаде небето и Земята. А Земята беше неустроена и пуста, и тъмнина бе върху бездната; и Дух Божий се носеше върху водата.”

Слънчевата енергия слиза върху Земята като обширна струя, опасва я от Северния полюс към Южния и се връща пак към Слънцето. Някои учени поддържат, че тази именно енергия движи Земята около нейната ос.
Според закона на движението, онази част от Земята, която постоянно се обръща и приближава към Слънцето, има най-благоприятни условия за своето развитие. А частта й, която се отдалечава, губи повече от тези условия.

Един час преди изгрева на Слънцето неговата енергия има психическо влияние върху клетките на тялото – тя обновява тяхната енергия и създава нов импулс за работа с тях.
Лъчите преди изгрев, които се пречупват през атмосферата, имат влияние повече върху мозъка. По време на изгрева лъчите на Слънцето, които идват по права линия, имат влияние върху дихателната система и върху нашата чувствителност А колкото наближава към пладне, те имат влияние върху храносмилателната система. Затова лечебността на слънчевата енергия е различна: преди изгрев Слънце – за подобрение на мозъчната и нервната система, при изгрев Слънце – за дихателната система, а от 9 до 12 часа – за стомаха, т.е.  през това време от деня слънчевите лъчи произвеждат целебно действие върху болния стомах. А след обяд изобщо слънчевата енергия има малко целебни резултати
През четирите годишни времена слънчевата енергия оказва четири вида влияния.
Пролетта и лятото представляват прилив на слънчева енергия към Земята, а есента и зимата – отлив Затова най-благотворното влияние на Слънцето започва от 22 март. Всички онези организми, които са здраво устроени, се ползват от тази енергия, а слабите организми се разтопяват от нея и отслабват още повече. От 22 март Земята работи по-творчески, творческите й сили са в действие. Когато напролет приижда положителна слънчева енергия, творческата дейност на Земята се увеличава и затова има по това време силен растеж; най-голямата органическа работа се свършва тогава.
Най-добрите месеци за обновяване са от 22 март, през целите месеци април и май, до 22 юни. На последната дата всяко растене спира.
Първият лъч на Слънцето е нещо много мощно и красиво. Ако десет пъти можеш да го хванеш през годината, то е достатъчно. Но за да го усетиш както трябва, не бива с нищо да отвличаш вниманието си.

Слънцето има повече от 10 магнетични пояса, които опасват Земята, кръстосват я в различни посоки. През разните векове тези пояси са действали върху хората, докато създали сегашната егоистична култура – култура на силата. Други пояси излизат сега от Слънцето. Те приготвят условия за една по-мека култура – култура на Любовта. Ако вие не се поставите под благотворното влияние на тези лъчи, т.е. на тези пояси, нищо не можете да направите. Ако умът ви е добре развит, през мозъка като през призма ще разложите слънчевите лъчи, ще схванете новите пояси на светлината. Днес Слънцето не е такова, каквото е било преди хиляди години.

От петната на Слънцето произтичат големите магнетични бури. От тези петна зависи и плодородието на Земята. Когато има повече петна на Слънцето, годината е по-плодородна. Когато има повече петна на Слънцето, повече хора се женят, повече умират, тогава стават големи пертурбации в нервната система, сърдечни разриви, мозъчни апоплексии, болки в гръбнака, в бъбреците, хората не са на себе си.
Видните адепти отдавна са доказали, че слънчевите петна оказват влияние върху живота на Земята. Тези петна започнаха да се явяват, след като хората започнаха да грешат. Щом хората изправят живота си, и слънчевите петна ще изчезнат.


Няма коментари:

Публикуване на коментар