29 ноември 2019 г.

Цветолечение с есенциите на д-р Бах - онлайн курс за напреднали с д-р Балтова


Здравейте,

Ето и програмата за  курса по Цветолечение зa напреднали.
Курсът ще съдържа 20 лекции, които ще се провеждат по един път седмично.
В него ще намерите по-задълбочени познания за приложението на цветните есенции при различни психологически състояния и физиологични нарушения.

Ще получите основни понятия по анатомия и физиология.

Ще разгледаме зависимостта на физическите прояви с психическите процеси, нещо с което се занимава интегралната медицина, навлязла наскоро у нас чрез направленията Германска нова медицина, психобиология, системата на Лиз Бурбо, чрез книгите на Рюдигер Далке, когото аз ценя особено много и съм цитирала в книгата си "Новата медицина".

Ще навлезем в света на астрологията, защото според Хипократ, един лекар/лечител, който не познава въздействието на планетите, не може да лекува добре. Ще разгледаме влиянието на планетите на всички нива: растения, минерали (скъпоценни камъни и кристали), есенции, цветове. Това е Херметичният закон за съответствията.
Както виждате, курсът излиза от рамките единствено на Баховата терапия и дава по-обширни познания за лечението изобщо.
Бих искала да споделя с вас холистичния образ на човека в един цикъл от 20 лекции.  
По-долу следват лекционната програма и координати за записване.

Начало: 06.01.2020 – Йордановден, от 10:00ч. 
Първата лекция ще бъде общодостъпна.  На нея ще решим в кой ден от седмицата и от колко часа ви е удобно да продължим. 
Цена: 300 лв.
При ранно записване, до 20 декември – 260 лв. 


За контакти: svetlabaltova@gmail.com
Телефон за връзка: 0884159986


Банкова сметка: IBAN BG23FINV91501015820184
BIC FINVBGSF Светла Балтова


Програма на курса за напреднали с д-р Балтова

 1. Холистичният възглед за човека в различните школи – източни и западни – в миналото и днес. Съвременни възгледи, основаващи се на новите открития в областта на  физиката и медицината. Човекът – микрокосмос, отражение на макрокосмоса. Терапевтичен диапазон.

2. Четирите стихии – огън, въздух, вода , земя: управление на физиологичните процеси и емоционалните реакции. Четирите темперамента. Отличителни черти. Реакциите на стрес и предизвикателства. Особености в протичането на болестта и лечението. Терапевтични кризи.

3. Главни системи, управляващи организма. Взаимовръзки.  Дванадесетичният принцип и проявленията му: органи и системи, връзката им с астрологичните модели, Бахови есенции. Връзка с меридианите от традиционната китайска медицина.

4. Влияние на Луната. Защо терапевтът трябва да следи движението на Луната? Лунният ритъм, управляващ природата и човека – особености; влиянието върху развитието на болестта и лечението. Органи, системи и физиологични процеси под влияние на Луната. Психология на Лунния тип - реакции. Цветни есенции, свързани с лунното влияние.  Скъпоценни камъни, растения и метали.

5. Дихателна система. Анатомия, физиологични функции и психологични процеси. Алхимия на дишането. Цветни есенции и други средства, повлияващи нарушенията в тази област.

6. Сърдечно-съдова система. Сърцето като сетивен орган.  Анатомия, физиологични функции и психологични съответствия. Цветни есенции и комбинирането им с други средства.

7. Мозъкът; централна и периферна нервна система. Анатомия, физиологични функции. Електрическата енергия в тялото. Цветни есенции и комбинирането им с други средства при болести на нервната система.

8. Вегетативна нервна система. Подкорови центрове.  Емоции и повлияването им. Цветни есенции и други средства.

9. Сетивата – връзката с физическата реалност. Анатомични и физиологични особености, психологични процеси и повлияването им с Цветни есенции и други средства.

10. Храносмилателна система – връзката с даровете на земята. Анатомия, физиологични функции и психологични процеси. Цветни есенции и комбинирането им с други средства при болести на храносмилателната система. Болести на стомаха, на тънките и дебелите черва.

11. Черен дроб, жлъчен мехур и панкреас. Гневът и течният огън у нас.  Анатомия, физиологични функции и психологични съответствия. Цветни есенции и комбинирането им с други средства при нарушения и болести в тази област.

12. Опорно-двигателен апарат. Най-твърдите структури в тялото. Анатомия, физиологични функции и психологични съответствия. Цветни есенции и комбинирането им с други средства при нарушения на опорно – двигателния апарат.

13. Кръвотворене и имунитет. Аз срещу другите: аз срещу себе си.  Органи – анатомия, физиология и съответстващи психологични процеси. Цветни есенции и комбинирането им с други средства при нарушения в тази област.

14. Отделителни органи. Поддържане на хармония и здравословна среда в организма. анатомия, физиология и съответстващи психологични процеси. Цветни есенции и комбинирането им с други средства при нарушения в тази област.

15. Полова система – анатомични структури, физиологични процеси, психологични съответствия. Цветни есенции и комбинирането им с други средства при нарушения в тази област.

16. Жлези с вътрешна секреция и съответстващите им енергийни центрове, т.н. чакри. Функции. Съответствия – цветове, скъпоценни камъни, образи.

17. Влияние на Слънцето. Общата жизненост, имунитет и степен на осъзнаване. Житейски цикли, управлявани от Слънцето - особености. Органи, системи и физиологични процеси под влияние на Слънцето. Психология на Слънчевия тип - реакции. Цветни есенции, свързани със слънчевото влияние.  Съответстващи скъпоценни камъни, растения и метали.

18. Периоди в живота на жената. Трите образа на Богинята. Кризи и трансформация с помощта на цветните есенции и други средства.

19. Периоди в развитието на детето. Особености при лечението на болестите и неразположенията в детска възраст.

20. Седемте планетни принципа – сили и енергии, проявление в природата, органи и системи. Жизнена енергия. Херметичният принцип на съответствията: Седемте помощника от Баховите есенции, седем метала, скъпоценни камъни, цветове. Няма коментари:

Публикуване на коментар