10 април 2021 г.


 Здравейте! Точно след седем дни, на 17 април се завърта Слънчевата спирала на Паневритмията, която ще обхване цялата страна.

Начална точка: Петрич, Рупите, Паневритмия от 8:00!
Всички сте поканени!
За повече информация, както и за графика търсете в страницата координатите на домакините на Спиралата.
А може би искате да я поканите и вие във вашето населено място?

Няма коментари:

Публикуване на коментар