26 февруари 2018 г.

Хирон. Митология. Поява на ранения лечител

Автор: Барбара Ханд Клоу

Хирон беше забелязан през 1977 година и символичните сили на Хироновия архетип  се втурнаха в нашата култура. Започна идентификацията му. Започнахме бързо да изучаваме митологията за Хирон, която съдържа богата информация за него, както е и с Плутон.
Хирон управлява принципа на синхронизацията и самото изкуство за пророкуване, защото той фокусира изчерпателно висшите измерения на Уран, Нептун и Плутон върху  Сатурновото  време. Начинът, по който се развива историята, е важен сам по себе си. 
Според митологията Хирон е бил велик астролог - учител, от когото са приемали посвещение лечители, воини и магьосници, затова и с тези идентификации започнахме 1977 година. Ако размислим върху периода 1977 – 1979 година, ще забележим, че в културата ни възникнаха много Ню Ейдж, магически, лечителски и свещени бойни изкуства. Наблягам върху това в началото на историята за Хирон, защото самото откриване на планетата вече сигнализира за настоящата възможност за преоткриване на всички древни езотерични техники за преобразяване на тялото и душата.
Оказа се също, че много изявени еколози имат подчертан Хирон в хороскопа си и откриването на планетата дава надежда, че ще намерим начин да спрем замърсяването на Земята и да я излекуваме.
Според Роберт Грейвз (”Гръцките митове”), Хейрон (Cheiron – древното произношение) е бил първожрецът на кентаврите, които са били пелазгийци или траки. Той бил опитен ловец, лекар, музикант, гимнастик, воин и астролог. Той е създал древния асклепион (лечителски храм на Асклепий) и е бил учител на Ахил, Орфей, Язон, Херкулес и много други древни герои и воини. Според Грейвз името произхожда от гръцкото “Cheir”, което означава ръка и “Centron”, което означава козел. Един от най-секретните езотерични ордени е Орденът на червената ръка, което подсказва за пророческата сила на Хирон. Червеният цвят показва, че пророческата сила е събудена чрез способността на адепта да се изправи пред лицето на хаотичната сила, червената сила. А в символа на ръката ние виждаме Сатурновото моделиране на времето и мястото на Земята. Забележително е, че Хирон винаги е върховен учител или водач за адепта, който след обучение при него започва своето търсене.
Родословието на Хирон е доказателство за неговата древност. Неговите дядо и баба са Уран (небесният баща) и Гея ( майката Земя), негови родители са Кронос (Сатурн) и Рея (Венера?), но той е бил роден от незаконната връзка на Кронос, който приел образа на кон, и Филария, една морска нимфа. И така, Хирон е полу-животно и полу-човек, той е земя и море. Връзката с морето, както и тялото, съчетаващо кон и човек, е очевидно доказателство за древен произход ,отпреди потопа, тъй като много от великите учители преди потопа са идвали от морето. Най-старите митове, достигнали до нас, представени като Аполонови (което винаги ги изкривява малко), често описват чифтосване с небесни същества и с животински форми. Митовете винаги съдържат голяма информация за най-ранните цивилизации, в тях са скрити зърна,  проблясващи пред погледа на онези, които имат очи. Откриването на Хирон е физическо съответствие на разкриването на важни езотерични тайни в наше време.
Хирон се оженил за една морска богиня и тяхна дъщеря е Теа, което означава “сияещата от Луната”. Теа е била много почитана в древността като ясновидка и астролог. За отбелязване е, че в митовете за Хирон има минимум предразсъдъци по отношение на женския пол, въпреки че те датират от 1500 година пр.н.е или дори по-рано. За отбелязване е също така, че Хирон се бракосъчетава с морска богиня, което резонира дълбоко с концепциите на Юнг. Раждането от морско същество предизвиква интеграция с женското начало в мъжа, който има смелостта да следва пътя на адепт. Теа се издига до звездите и става Пегас, а митологията ни учи, че Хирон отива на небето и става Сагитариус. Това е една от причините някои астролози да смятат, че Хирон управлява знака Сагитариус (Стрелец). Двадест и седмият градус от знака Стрелец се проектира в галактическия център.
Хирон е полу-кон и  полу-човек и този архетипен съюз между животинското и човешкото можем да почувстваме в слънчевия сплит – мястото, където се съединяват конят и човекът. Както Ричард Нол казва:”Като един съвършен баланс между животинското и човешкото, Хирон беше в съзвучие както с инстинкта, така и с интелекта.” Този мощен символ се появява сега, за да можем да приключим с нашата мания за грях и за да можем да се борим с истински сили. Този велик учител, който е бил и човек, и животно, е бил лечител и воин. Този архетип има енергията, от която се нуждаем, за да се изправим пред своята тъмна страна. Той е мостът за преодоляване на нашето животинско себе и за възстановяване на  силите и енергиите ни. Свещените учения за животинската енергия са били високо развити в египетската мъдрост и  животинските изображения на Зодиака показват, че най-ранните опити да бъдат разбрани архетипните енергии са елементалите и животните.
Учениците на Хирон отиват при него за да открият своята божественост и за да им покаже той как практически да реализират своя висш потенциал. Хирон преподавал съществените умения, водещи ученика към неговата най-висша октава, което било първото стъпало от един четиристепенен процес. Той е обучил Язон как да осъществи своята експедиция, той е обучил Ахил да бъде ненадминат в бягането и свиренето на лира. Той е обучил Асклепий в лечителското изкуство, така че  в действителност Хирон е бащата на медицината. Той, също така, е основал Хирониумът – един лечителки храм на планината Пелиус и този храм е свързан с второто стъпало в четиристепенния процес на лечение.
Транзитите на Хирон често носят житейски периоди на максимално напрежение, които същевременно са време на просветление. При тях безмилостното напрежение на Сатурн може да остане зад гърба ни, за да се прояви електричния, лекуващ Уранов потенциал. 
Хирон управлява кристалите. Кристалите могат да бъдат изключителни средства за лечение, тъй като те са кристализирала бяла светлина в твърдата Сатурнова минерална форма. Ако имате травма от минали животи или болести в дадени органи на тялото, висшето ви себе се стреми да пробие през тези области, да пробие през тяхната твърдост и да прочисти тяхната плътност, докато не ги изчистите с кристална бяла светлина. Ако Сатурновите блокажи не се изчистят, в тях се заражда болестта. Всяко прераждане е шанс да се пречистим от блокажите на предишните ни съществувания  и да постигнем своята цялост през настоящия живот, и това е била втората стъпка в учението на Хирон.
Пътят към майсторството включва постоянно пречистване от негативността в системата на тялото и възвръщането й към състоянието на чиста, кристална бяла светлина.
След това Хирон обучавал учениците си как да тръгнат по пътя на своята съдба във времето, в което са живели. Всички митове показват Хирон като велик лечител , астролог и оракул. След като лечението е осъществено, следващото е идентифицирането на дарбата, дадена в настоящия живот. Хирон първо е откривал дарбата на всеки ученик и след това я е интегрирал в цялостното му съзнание. Всъщност това е едно астрологическо умение, тъй като даровете на културата се откриват чрез единадесети дом в хороскопа, чийто управител е Уран. Оракулът е третото ниво и това показва, че дарбата за пророкуване и предсказване се проявява след като сме се изчистили от негативността. Също така, след като сме обуздали своята животинска същност, защото пророческото умение идва след тези две стъпки.   
Четвъртото направление в обучаването на ученика, за да се превърне в учител и лечител, е овладяването на смъртта. Митологията на Хирон е забележителна. Както се вижда в мита за Язон и Медея, Хирон е живял в едно време, подобно на нашето. Но истината за неговото учение ни разкрива неговата собствена криза. Кентаврите са били пияници и гуляйджии и се стига до момента, когато Хирон остава съвсем сам. Той взема една от отровните стрели на Херкулес и я забива  в стъпалото си с желанието да се отрови. Това е била отровата, която самият Хирон е научил Херкулес да прави и асоциацията със съвременните оръжия е очевидна. Има много варианти на тази легенда,  според най-интересните Хирон се завръща в пещерата си в агония, но не може да умре, защото е безсмъртен. Тогава тръгва към мястото, където Прометей  е окован и разкъсван от лешоядите -  той изтърпява наказанието си от Зевс за това, че е дал огъня на човешкия род. Зевс се съгласява да го освободи, ако в замяна на това Хирон слезе в ада. Хирон приема с готовност да стори това. Така щял да бъде освободен огъня от преизподнята и човечеството получило възможността да продължи изучаването на правилната употреба на енергиите. Това е един мощен пример за правене на добро. Хирон е един учител по смелост, той учи как да се пречисти всичко, което не е здраво и силно. Хирон работи охотно с Плутон вместо да отбягва подземния свят и от него може да се научи много за смъртта.
Откриването на Хирон е физическа проява на разкриването на една езотерична тайна. Хирон беше открит в 1977г. и така силите на Хироновия архетип се проявиха в нашата култура. Хирон е пътят, учителят , който по един прагматичен начин ни води към майсторството. Майсторството на съзнателното въплъщаване на нашата висша същност в нисшето себе. Хирон е ключът към майсторството, което се управлява от Стрелец. Това е причината, поради която много учители смятат, че Хирон управлява Стрелец. Това объркване възниква отчасти защото Хирон управлява метода за търсене ( шести дом и Дева), докато Стрелец е търсенето. Девети дом е мястото, където ние се свързваме с висшето си себе. Хирон управлява самия процес на посвещение. Стрелецът е фокус и направление, а Дева е битката между Сатурн (формата) и Уран (енергията),  създаваща  практическото решение, което може да получи Юпитерианска експанзия.
Според митологията Хирон остава в своя лечителки храм на планината Пелиус и оттам изпраща търсещите на  пътешествие, след като са получили посвещение. Хирон е вратата или ключът към майсторството, защото той е мостът към външните планети. Когато се научим да използваме енергиите на външните планети, ние ставаме способни  да работим с майсторство.
Хирон е учителят на връзката между Земята и по-висшите планове и откриването на планетата показва, че е дошло времето да изявим нашата  Божественост.

Няма коментари:

Публикуване на коментар