9 март 2018 г.

Учителя Петър Дънов за Ангелите

Под думата ангели разбираме същества, чието съзнание е тъй пробудено, че светят като Слънцето. Ако посетите ангелите, ще видите,че при тях съществува такъв ред, какъвто не съществува на Земята.
Ангелите имат съзнание, те не смесват доброто със злото.
На Слънцето има същества от Ангелската йерархия. Те живеят в един етерен свят. Там няма никаква гъста материя. Там материята е в етерно състояние.

Има три вида слънчеви системи. Едни изразяват материалния свят, други са направени от фин духовен елемент – те спадат към духовния, ангелския свят.
  Ангелската вселена е много по-голяма от нашата. Ние сме деца, а те са възрастни. Ангелът като направи погрешка, за 10 000 години не го приемат на небето, а към човека са по-снизходителни.

Какво са нашите грехове ангелите не знаят, защото ако знаят, ще се опетнят; Божественото в човека те също не го знаят. Така е, понеже човек минава по друг път на развитие, а не по този, по който са минали те. Ангелите се интересуват  от нашия свят, интересуват се от човека. Ние сме предметно учение за тях, както растенията са предметно учение за нас. Ангелите се учат от живота на хората, понеже в него има нещо, незнайно за тях. Тази опитност, която ние я имаме, те я нямат.
Някои ангели са минали през една епоха на човешката мисъл и там са се сблъскали и паднали. От ангелите, които бяха изпитани, едни останаха светли, а други станаха тъмни. Тези, които се възгордяха, станаха тъмни.

Ангелът носи знание, приложимо за всички светове –  физически, духовен и Божествен. Що е ангел? Ако съберете цялото знание на човечеството, натрупано от 1000 години, ангелът знае всичко това, а знае и нещо повече.
Ангелите са възвишени същества, които изпращат енергии по цялата Слънчева система. Земята е много тясно поле за мощта на един ангел. Ако ангелът се движеше с бързината на светлината, той за част от секундата щеше да обходи цялата Земя. А той се движи с по-голяма бързина.

Ангелите са на степени. Има ангели от Първо, Второ и Трето небе. Те говорят на различни езици. За ангелите, които живеят в Първото небе, е скрит животът на Второто небе, а за тези от Второто небе е скрит животът на Третото небе. В ангелския свят никога не можеш да произнесеш дума, когато не обичаш предмета, който тя означава. Например ако обичаш ябълки, можеш да произнесеш думата ябълка , но ако не ги обичаш, не можеш да произнесеш тази дума. Там не можеш да казваш: “Аз не те обичам”, защото преди да кажеш това, онзи, към когото ще отправиш тази дума, няма да го има вече пред тебе. Човешкият език в сравнение с небесния, ангелския език, е като гръмотевица.
Ако отидете в Невидимия свят, при Светлите същества, трябва да знаете техния език. А ако някой дойде при вас, ще говори на ваш език. Те знаят всички езици. Те ще ви говорят на първичния български език, който е запазил своята първоначална чистота.
Когато ангелите говорят помежду си, хората стават радостни, понеже в говора им има нещо ново. От говора им се разпространява светлина, нещо много хубаво. Нали е казано: “От трошиците на ангелите, от трошиците на трапезата им се хранят хората.”

Ангелите са служители на Бога. Има ангели на Любовта, на Мъдростта, Кротостта, Въздържанието и т.н. Специфичните добродетели се представят от особени ангели. Също така и специфичните изкуства. Например има гении на музиката, на поезията и т.н.
Ангелите са същества, които са взели участие в създаването на света. Всички Божествени сили минават през нас. Те ни охраняват, те ни помагат, носят ни Божествени благословения.

Разумни същества работят и ръководят процесите в растенията. Това са специална категория ангели, които работят върху растенията. Всичкото растително царство е дело на ангелите, тази интелигентност в растенията е на ангелите; например как правилно са наредени зрънцата на един грозд, каква правилна форма имат те! Чрез ябълката ти си във връзка със слънчевите същества. Една ябълка е радио, което те свързва с известни същества. Цветята са деца на ангелите. Те са картини на ангелите, художествени картини. Не трябва да се късат цветята. Настъпите ли някое цвете, вие настъпвате някоя мисъл или чувство на ангелите. Ние сме много немирни деца. Имаме много високо мнение за себе си.
Ангелите работят не само върху растенията, но и върху цялата природа. Те работят върху всички природни царства – минерално, животинско и др. Ако кажа,че ангелите са между вас, ще кажете: “Къде са?” Тази светлина, която виждаме днес, това са ангелите. Чрез своята светлина те искат да въздействат върху вашето съзнание.

Писанието казва: “Да не кажеш една празна дума пред ангела, който те ръководи, защото това ще разруши твоето дело.” Значи ако не уважаваш ангела, който те ръководи, ще изгубиш всичко и ще се почувстваш безкрайно нещастен.
Съществата, които са завършили своето развитие, изпращат своята любов към нас. Трябва да се свържем с тях. Както на Слънцето, така и в другите слънчеви системи, те мислят за нас.
Когато сте в мрак, когато сте нападнати от изостанали същества, ще дойде една светла душа при вас, ще ви каже нещо, ще ви донесе една нова идея. Тези светли души ще ви кажат: “Ние ще бъдем с вас.” Това са помощници, ангели-хранители на човечеството.
Много от нашите мисли са плод на мислите на Висшите същества. Когато някоя семка от тези плодове падне в ума, сърцето и душата ви, тя вече сама по себе си се организира. Това са Божествени идеи, които поникват във вас. Те са голямо богатство. Ако всеки ден във вас прониква по една от тези малки, скъпоценни мисли, в продължение на десет години вашият живот коренно ще се измени.
Имате хубаво разположение на духа – значи Висши същества ви изпращат по радиото една хубава мисъл. А нисшите същества ви изпращат една паразитна мисъл, която да попречи да не чуете ясно. И едните, и другите действат. Добрите същества идват отгоре и отдясно, изостаналите в развитието си – отдолу и отляво.
Когато минавате през изпитание, молете се докато дойдат Светлите същества да ви помогнат.

Един закон гласи: Никое висше същество не извършва постъпка, от която да има повече загуба, отколкото полза.
Възвишените същества използват енергията, т.е. огъня на вашия мозък за работа. Когато вие се силите да обичате, Възвишените същества използват тази енергия за работа.
Има ангели-ръководители на народите. Ангелът е много реално същество. Той има свое тяло и свой ум.

Някой път разумни, напреднали същества се вселяват в хората за 10,15,20 години и работят. Това е по-икономично, спестява време в сравнение с раждането.
Геният е колективно същество. Едно или много напреднали същества са се влюбили в него, вселили са се в него и чрез него се проявяват. Тези хора, в които се вселява един ангел, наричаме гениални, свети хора.
Земята в бъдеще ще свети. По-рано тя е била светла. Казано е: “Дето е текло, пак ще тече”.

Напредналите същества уреждат вашия живот. Те влагат нещо ново във вашите кесии. За вас е важно дали това, което влагат във вас, ще израсне. Но и вие трябва да вложите нещо в техните кесии. Как? Чрез благодарността към тях. Благодарете на вашите приятели, които ви помагат отгоре.
Всички Възвишени същества се събират около онези, които имат възвишени стремежи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар