27 март 2018 г.

Посланията на Природата

Из книгата "Градината на Финдхорн"  Девата на Ябълката  

      Ти си привлечена към нас от кичестите цветове и обещанието им за плод. Това, че от едно крехко, бледо и краткотрайно цветче се появява твърда, розова ябълка, е само едно от Божиите чудеса, които се извършват многократно и могат да се наблюдават навсякъде. Ако ти би могла да видиш по-надълбоко как се осъществява това чрез веригата на живота, учудването ти ще нарастне. Както дървото израства от семето, така от семенната идея произлиза един модел, образец, идващ от Центъра, преминава през тихите ангелски редици - безмълвно и безшумно, защото е все още твърде неоформен и нефиксиран, и съхраняването му изисква най- съвършена грижа. Като нараства по сила и размер, той става все по-ясен, докато накрая заискри и зазвучи, все още под грижата на най-външния ангел. Силовото му поле е вече устойчиво и блестящо. Тогава моделът се предава на елементалите, създателте на формата. Те дават от себе си за да
оформят този модел. Помни, това е един процес.
Модела може да бъде открит навсякъде в етера, донасян от ангелите и е извън времето.
Тогава при подходящи условия и възможност, при съдействието на природните духове, той се проявява във времето и пространството, в красотата на цвета и сочността на
плода. Така Словото се е въплътило, така е създаден светът, поддържан в равновесие от Великите носители на живота, които вашият ум не съзнава. ЧУДО? Вие се нуждаете от много по-изразителна дума за него, нужно е да излезете извън думите! Плодовете на земята са произведени чрез невъзпятата и предана служба на множеството форми на живота. Ние се надяваме, че градинарите от вашата “страна на линията” са също така щастливи от своите дела. 
Вие, хората, получавате плодовете,въпреки, че вършите само малка част от работата. Може би вашата възхвала към Твореца трябва да бъде по-голяма от нашата, която никога не престава. 


Ангелът на местността


   Ние виждаме живота като вътрешна сила, докато вие виждате само външната форма и не можете да видите непрекъснатия процес, който се извършва в него. Ние бихме се радвали, ако се оптате да мислите с нашите понятия, по нашия начин - вие ще дойдете по-близо до реалността и ще сте в състояние да ни разбирате по-добре. Тези вътрешни сили са също така сложни, както и външните- имат цвят, форма, строеж, качество и т.н.,
но са от една по-фина и по-богата субстанция. Когато ти поглеждаш растенията, знай, че това, което гледаш има вътрешен двойник, пулсиращ с живот, а може да видиш и повече от това. Когато твоят ум се доближи до такова възприемане и ти започнеш да схващаш растенията като пламтящи от живот,
ти ще се присъединиш към този живот. С мисълта си ти прибавяш сила към тях и в същото време черпиш сила от извора на целия живот, пораждащ все повече сила, все повече живот.Няма коментари:

Публикуване на коментар